Welcome to Wewah family!

Email: wewahmusic@gmail.com

「暢遊中大」義工感想

「這是帶學生來中大參觀,雖然只是一天,說有很大得著看來也說服不了人。但是有幾樣野是從帶隊觀察中得來的感受。想在此分享一下。 1. 我還記得在中學的時候身邊沒有一個朋友或親戚是本地大學生,與此同時大學生在勞工階層社會往往被捧成有社會地位的人,出生於基層的我自然從少也對大學有很多浪漫的想像,故此很希望有機會可以跟大學生四處走走,可惜小時候從沒這個機會,但現在有作為一個帶隊員,感覺就好像為新一代的小孩自己圓了一個小時候沒法圓的小心願,可能對這群小朋友來說,參觀一天中大的意義也不及帶隊哥哥的感受來得深呢。 2. 去到一個環節小朋友抽獎, 有個小朋友拎左份頗大既禮物出來抽,但係抽番來既禮物好細,然後佢就好委屈地抽泣了。但其實諗番起,大人何嘗唔係咁呢,付出左咁多你一樣想收番咁多,只係當大家失望既時候大人唔會選擇用一種explicit 既方法表達呢種失望。」 「當天有幸幫WeWah音樂家帶一班小朋友參觀中大,雖然相處的時間只有短短一天,但是卻十分愉快。小朋友天真活潑有好奇心,作為嚮導之一當然盡力回答小朋友的問題,和向他們好好介紹中大。我所留時到的是當天最留心聽講解的不是小朋友,而是家長們。甚至有家長見自己小朋友不太留心和投入活動時,特別小聲地請嚮導們關顧他的小朋友,令他們投入活動,不要浪費這次機會。這些家庭家景並不是很好,所以都會很珍惜各機會。我十分了解這些父母的苦心,所以十分支持WeWah音樂家辦這些活動。藉此可以幫助他們,讓小朋友擴闊眼界。」 「很高興可以與一群基層的小朋友共渡一個愉快的一日。其實他們比我相像差有點落差。原以為他們小朋友們都應該是跳跳紮紮,很活躍好動,但當與他們聊天的時候,竟十分害羞,我要花好一段時間才能與他們打開到話題,東拉西扯地聊天。我本身對於基層社會的認識不多,平時最多都只做下義工,但知道這是我們師兄姐在校外創辦的一間NGO時,立刻想了解多一點,畢竟身邊做義工的人多,創辦NGO或去籌辦一些社會事務的少之又少。與他們聊天的時候,在他們的談吐間,手舞足蹈的熱情讓子,讓我感受到他們的理想以及以大學生身份如何介入社會的一種執著。的確,我們現在的社會服務機會已經很多,但讓我們把社會承擔成為一種志向的可能卻是少之又少,希望他們繼續努力,讓火焰燃燒。」